“Όποιος έχει υποφέρει πολύ μοιάζει μ΄ εκείνον που ξέρει πολλές γλώσσες.  Μπορεί να καταλάβει πολλούς και πολλοί να τον καταλάβουν”.