“Όταν παίρνεις γεμίζουν τα χέρια

όταν δίνεις γεμίζει η καρδιά”