Η  4ετής θητεία του ΔΣ του Συνδέσμου μας έληξε στις 16-3-2021 και θα έπρεπε να είχε συσταθεί , μετά από εκλογές, το καινούργιο Διοικητικό Συμβούλιο.

Όμως, σύμφωνα με τον Ν 4753/2020 και τo άρθρο 54 που αφορά την παράταση οργάνων διοικητικών σωματείων και συλλόγων, η θητεία των Διοικητικών Συμβουλίων που έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τα άρθρα 78 του Αστικού Κώδικα παρατείνεται. Επιπλέον  με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας,  Εσωτερικών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού η θητεία των Διοικητικών Συμβουλίων μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα μέχρι τεσσάρων μηνών ακόμη, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοιού  COVID-19.