Παροιμίες του Μάρτη

Παροιμίες για το μήνα Μάρτιο που είπαν οι ηλικιωμένοι του Αννουσάκειου και ζωγράφισαν τα παιδιά του Νηπιαγωγείου Σφακοπηγαδίου τον Μάρτη του 2015