Το έτος 2008 αποτελεί μια χρονιά σταθμό για τον Εθελοντικό Σύνδεσμο «Φίλοι του Αννουσάκειου Ιδρύματος Kισάμου» καθώς τη χρονιά αυτή αποκτά τη  νομική του υπόσταση έπειτα από την απόφαση με αριθμό 6321/5-12-07 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χανίων.