Ο Σύνδεσμος διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τετραετή θητεία.

Το Δ.Σ. έχει τη διοίκηση, τη διαχείριση και την εκπροσώπηση του Συνδέσμου.

Η Σύστασή του , έτσι όπως διαμορφώθηκε μετά από τις τελευταίες εκλογές έχει ως εξής:

Πρόεδρος:  Κατάκης Παντελής
Αντιπρόεδρος: Καμβυσέλλη Φωτεινή
Γραμματέας:  Βερυκάκη Λένα
Ταμίας:  Περδικάκη Αγγελική
Μέλη:   Σαμψάκη Πηνελόπη
              Μπατουδάκης Μιχάλης
              Καμπουράκη Κυριακή 

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΙΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Το προηγούμενο ΔΣ (μετά τις παραιτήσεις της αντιπροέδρου κ. Δαμιανάκη Σταματίνας και του μέλους κ. Πατερομιχελάκη Καίτης), είχε ως εξής:

Πρόεδρος – Κατάκης Παντελής

Αντιπρόεδρος – Καμβυσέλλης Γεώργιος

Γραμματέας – Περδικάκη Αγγελική

Ταμίας – Σαμψάκη  Πηνελόπη

Μέλος – Κατάκη Βιργινία

Μέλος – Βερυκάκη Ελένη

Μέλος – Μαραγκουδάκη Ευανθία