Ο Σύνδεσμος διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τετραετή θητεία.

Το Δ.Σ. έχει τη διοίκηση, τη διαχείριση και την εκπροσώπηση του Συνδέσμου.

Η Σύστασή του , έτσι όπως διαμορφώθηκε μετά τις παραιτήσεις της αντιπροέδρου κ. Δαμιανάκη Σταματίνας και του μέλους κ. Πατερομιχελάκη Καίτης, έχει ως εξής:

Πρόεδρος – Κατάκης Παντελής

Αντιπρόεδρος – Καμβυσέλλης Γεώργιος

Γραμματέας – Περδικάκη Αγγελική

Ταμίας – Σαμψάκη  Πηνελόπη

Μέλος – Κατάκη Βιργινία

Μέλος – Βερυκάκη Ελένη

Μέλος – Μαραγκουδάκη Ευανθία