Για την εγγραφή υποβάλλεται αίτηση με τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου είτε ηλεκτρονικά είτε απευθείας στο Ίδρυμα και καταβάλλονται 10,00€ για την ετήσια συνδρομή.