Σκοπός του εθελοντικού Συνδέσμου «Φίλοι του Αννουσάκειου Ιδρύματος Κισάμου» είναι η  δημιουργία ενός δικτύου παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών προς το Ίδρυμα και τα προγράμματα που αναπτύσσει, με την ενεργή συμμετοχή εθελοντών σε οργανωμένη και συστηματική βάση.

Επιμέρους στόχοι είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των περιθαλπομένων του ιδρύματος ,  η προσφορά άμεσης βοήθειας καθώς και η ενημέρωση- ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση της κοινότητας για τις ανάγκες των ηλικιωμένων .